آشنایی با انجمن آینده روشن نخبگان

انجمن آینده روشن نخبگان دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور و نیروی انتظامی به شماره ثبت ۲۱۴۹۳ است و سازمانی مستقل و غیر انتفاعی می باشد که از سال ۱۳۷۹ به همت جمعی از نخبگان علاقه مند به بهبود شرایط نوجوانان و جوانان جامعه فعالیت خود را آغاز نموده است.

انجمن آینده روشن نخبگان دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور و نیروی انتظامی به شماره ثبت ۲۱۴۹۳ است و سازمانی مستقل و غیر انتفاعی می باشد که از سال ۱۳۷۹ به همت جمعی از نخبگان علاقه مند به بهبود شرایط نوجوانان و جوانان جامعه فعالیت خود را آغاز نموده است.

اهداف انجمن

  • تربیت نیروی کار توانمند برای بازار کار (توانمندی حرفه ای و رفتاری)

  • ارتقای خودباوری در نوجوانان و جوانان از طریق خودشناسی، آموزش های توانمندی حرفه ای و کسب مهارت های رفتاری

  • ایجاد نگرش نو نسبت به فرهنگ کارکردن، تلاش کردن، کم کردن بار خود از دوش خانواده، شروع استقلال مالی و بعهده گرفتن مسئولیت های فردی و سپس اجتماعی

اهداف انجمن
اهداف انجمن

اهداف انجمن

  • تربیت نیروی کار توانمند برای بازار کار (توانمندی حرفه ای و رفتاری)

  • ارتقای خودباوری در نوجوانان و جوانان از طریق خودشناسی، آموزش های توانمندی حرفه ای و کسب مهارت های رفتاری

  • ایجاد نگرش نو نسبت به فرهنگ کارکردن، تلاش کردن، کم کردن بار خود از دوش خانواده، شروع استقلال مالی و بعهده گرفتن مسئولیت های فردی و سپس اجتماعی

روش کار انجمن

تحقیق وبروزرسانی روش های کاربردی آموزش موثر به نوجوانان و جوانان

ایجاد ارتباط با مسئولین(منتورهای) انجمن و شروع توانمندی

بستن قرارداد با بهترین، زبده ترین و دلسوزترین اساتید برای برگزاری کلاس های آموزشی بصورت کارگاه های عملی

بوجود آوردن زمینه های کارآموزی برای بعهده گرفتن نقش تدریس عملی در رشته ی خود

روش کار انجمن
روش کار انجمن

روش کار انجمن

تحقیق وبروزرسانی روش های کاربردی آموزش موثر به نوجوانان و جوانان

ایجاد ارتباط با مسئولین(منتورهای) انجمن و شروع توانمندی

بستن قرارداد با بهترین، زبده ترین و دلسوزترین اساتید برای برگزاری کلاس های آموزشی بصورت کارگاه های عملی

بوجود آوردن زمینه های کارآموزی برای بعهده گرفتن نقش تدریس عملی در رشته ی خود

عضویت در انجمن

داوطلبان استفاده از بورسیه توانمندی انجمن از میان نوجوانان و جوانان مقاطع هنرستان،کارو دانش،کاردانی و کارشناسی می‌باشند که توسط معرف، وبسایت، اینستا و تلگرام و تراکت های تبلیغاتی با انجمن آشنا شده و تقاضای بورسیه تحصیلی مینمایند.تیم گزینش با بررسی تقاضا ها افرادی که دارای شرایط زیر می‌باشند را انتخاب مینمایند :
نوجوانان و جوانانی که نیاز به بورسیه توانمندی انجمن داشته و حاضرند طبق برنامه ریزی انجمن پیش بروند .
نوجوانان و جوانانی که اشتیاق دارند در رشته تحصیلی خود حرفه ای شده و وارد بازار کار شوند .
نوجوانان و جوانانی که قبل از پیوستن به انجمن سابقه کار توام با تحصیل دارند یا مشتاقند که آنرا تجربه کنند .
نوجوانان و جوانانی که تصویر واقعی از آینده شغلی خود دارند و حاضرند در جهت رسیدن به آن تلاش نمایند ‌.

عضویت در انجمن
عضویت در انجمن

عضویت در انجمن

داوطلبان استفاده از بورسیه توانمندی انجمن از میان نوجوانان و جوانان مقاطع هنرستان،کارو دانش،کاردانی و کارشناسی می‌باشند که توسط معرف، وبسایت، اینستا و تلگرام و تراکت های تبلیغاتی با انجمن آشنا شده و تقاضای بورسیه تحصیلی مینمایند.تیم گزینش با بررسی تقاضا ها افرادی که دارای شرایط زیر می‌باشند را انتخاب مینمایند :
نوجوانان و جوانانی که نیاز به بورسیه توانمندی انجمن داشته و حاضرند طبق برنامه ریزی انجمن پیش بروند .
نوجوانان و جوانانی که اشتیاق دارند در رشته تحصیلی خود حرفه ای شده و وارد بازار کار شوند .
نوجوانان و جوانانی که قبل از پیوستن به انجمن سابقه کار توام با تحصیل دارند یا مشتاقند که آنرا تجربه کنند .
نوجوانان و جوانانی که تصویر واقعی از آینده شغلی خود دارند و حاضرند در جهت رسیدن به آن تلاش نمایند ‌.

عضویت در انجمن 

جهت عضویت در انجمن آینده روشن نخبگان بر روی دکمه درخواست عضویت کلیک نمایید.

درخواست عضویت