کارگاه جامعه شناسی

جمعه ۹ آذرماه۱۳۹۷

جلسه به آموزش دهندگی خانم حبیبی و حضور ۴ نفر از مسئولین و ۲۳ نفر از اعضای انجمن برگزار گردید.

ابتدا مبانی جامعه شناسی مورد بررسی قرار گرفت.

اینکه جامعه شناسی زیر مجموعه علوم اجتماعی و تاثیر پذیر از علم تاریخ، سیاست و اقتصاد است.

علم جامعه شناسی، علم شناخت پدیده های اجتماعی است و مشخصات این پدیده ها مورد بررسی قرار گرفت.

تفاوت میان جوامع صنعت و تجارت بیان شد.

اینکه هر فرد چگونه در جوامع مختلف با توجه به معضلات اجتماعی نتیجه مطلوب را داشته باشد.

در پایان جلسه افراد آگاهی بهتری نسبت به مسائل اجتماعی و نحوه برخورد با آن بدست آوردند.

گزارش از خانم سمیرا کاری الماس

مفاهیم جامعه شناختی
مفاهیم جامعه شناختی
مفاهیم جامعه شناختی
آشنایی با مفاهیم جامعه شناختی
۴.۵ (۹۰%) ۲ vote[s]