اطلاعیه

اطلاعیه

به دلیل مشکلات و مسائل روزهای کرونایی و به دنبال محدودیت های ایجاد شده ،تمام فعالیت های انجمن آینده روشن نخبگان از جمله عضوگیری ،مصاحبه و … به زمان بعد از این دوران محول خواهد شد .
به امید روزهای بهتر.

اطلاعیه
۴.۷ (۹۳.۳۳%) ۳ vote[s]