دومین جلسه آموزش نرم افزار سپیدار

پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

کلاس آموزش نرم افزار مالی سپیدار
مدرس “استاد محمد ولیخانی”

کلاس با تکمیل کدینگ جلسه قبل آغاز، و آموزش های طی جلسه شامل:وارد کردن کدینگ به صورت دستی , استفاده از کدینگ پیش فرض, چگونگی تهیه ترازنامه وصورت سودو زیان, تعریف طرف حسابها در سیستم بود.
در آخر نیز چگونگی تهیه بک آپ و چگونگی بازیابی بک آپ آموزش داده شد.
حسن ختام این جلسه و در پی تعجیل یکی بچه ها در رسیدن به قطار مقصد قم ، یادگرفتیم که وقتی زمان نداریم چقدر خوبه که به اسنپ موتوری هم فکر کنیم.

کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
برگزاری جلسه دوم کلاس حسابداری سپیدار
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]