جلسه پنجم آموزش نرم افزار سپیدار

 پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کلاس آموزش نرم افزار مالی سپیدار
مدرس “استاد محمد ولیخانی”

امروز پنجم اردیبهشت ماه سال ۹۸ کلاس سپیدار استاد ولیخانی ساعت ۱۴ برگزار میشه.کلاس با همون اثر آویشنی من به مقدار سری سوزن شروع شد. بعد از توضیح گزارش دفاتر استاد عملیات پایان سال را توضیح دادن.
بعد از عملیات پایان سال رفتن سراغ چگونگی نوشتن دفتر روزنامه از روی سپیدار.
قسمت جذاب ترکلاس آنتراکمون بود, رفتیم سراغ استاندارد ۱_۱۵که تکالیف بچه ها بود ودوستان بایداستاندارد مربوط به خودشون را برای بچه ها توضیح میدادن که چیه و برای کدوم قسمت حسابداری استفاده میشه که به روایتی:
دوستان از جون مایه گذاشتن
گویی رنگ بر صورت نداشتن
استاد تمام قالب های گزارش های صورت های مالی(ترازنامه, صورت سودو زیان)را توضیح دادن که چه ویژگی هایی داره و یا اینکه میتونیم از همین گزارشات برای ارائه صورت های مالیمون استفاده کنیم یاچی؟
اره خلاصه بعد از توضیحات استاد راجب گزارشات, رفتیم سراغ انتراک جذاب بعدی, حل مسئله ای بود که استاد به بچه ها داده بودن.اری جذابیت این مسئله برای دوستان به حدی بود که با چشمانی گشاد کرده به وایت برد و استاد زل زده بودن انگار این جذابیت تمام شدنی نیست
استادبرای پایان کلاس جزئی از دریافت و پرداخت را توضیح دادن.

کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
برگزاری جلسه پنجم کلاس حسابداری سپیدار
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]