برگزاری کارگاه های توانمندی رفتاری 

این دوره ها شامل کارگاه MBTI (شخصیت‌شناسی)، کارگاه مفاهیم جامعه شناختی و کارگاه TA (تحلیل رفتار متقابل) می باشد.

نام دوره تاریخ ساعت برگزاری مدرس
کارگاه MBTI یکشنبه ۲۳ دیماه ۱۳۹۷ ۱۸ تا ۱۹:۳۰ خانم علی عسگر
کارگاه مفاهیم جامعه شناختی دوشنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۷ ۱۸ تا ۱۹:۳۰ خانم حبیبی
کارگاه MBTI سه شنبه ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ ۱۸ تا ۱۹:۳۰ خانم علی عسگر
کارگاه مفاهیم جامعه شناختی چهارشنبه ۲۶ دیماه ۱۳۹۷ ۱۸ تا ۱۹:۳۰ خانم حبیبی
کارگاه MBTI پنجشنبه ۲۷ دیماه ۱۳۹۷ ۱۵ تا ۱۷:۳۰ خانم علی عسگر
کارگاه مفاهیم جامعه شناختی جمعه ۲۸ دیماه ۱۳۹۷ ۱۰ تا ۱۲ خانم حبیبی
کارگاه TA شنبه ۲۹ دیماه ۱۳۹۷ ۱۸ تا ۱۹:۳۰ خانم حبیبی
کارگاه TA دوشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ ۱۸ تا ۱۹:۳۰ خانم حبیبی
کارگاه TA جمعه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ ۱۰ تا ۱۲ خانم حبیبی
برگزاری کارگاه های توانمندی رفتاری 
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]