برگزاری کارگاه های سایکودرام

برگزاری کارگاه های سایکودرام

۱۳۹۷-۱۳۹۸

مسئول کارگاه: خانم نوشین علی عسگر

با شروع اولین هفته از یازدهمین ماه سال، دوره جدید کارگاه روانشناسی سایکو درام انجمن آینده روشن نخبگان نیز شروع شد.

ما در کارگاه های سایکو درام از طریق پیوند با عمیق ترین احساساتی که یکبار در گذشته فقط با نیمکره ی راست مغزمان تجربه کرده ایم، سعی در تخلیه احساسات، عواطف و هیجانات خود داریم ولی اینبار، نیمکره ی چپ مغزمان نیز شاهد است.

این برون ریزی احساسی علاوه بر کمک به فرد داوطلب، باعث همدلی و همذات پنداری سایر حاضرین جلسه، با پروتاگونیست می شود.

در واقع ما در کارگاه های سایکودرام، شاهد پیوند اشکها و لبخند ها هستیم. تا حالا شده نقش خودت رو بازی کنی؟

در این کارگاه ها ما به تماشای دغدغه های زندگی یکدیگر می نشینیم و انگار علاوه بر اینکه سفره دلمون رو برای هم باز می کنیم، سر سفره با هم یه نون و پنیری هم می زنیم.

این روش باعث می شود تا فرد با دید دیگری به مشکل خود نگاه کند و در پایان نمایش از نقطه نظرات سایرین هم استفاده نماید.

برگزاری کارگاه های سایکودرام
۴.۵ (۹۰%) ۲ vote[s]