اخبار انجمن

//اخبار انجمن
اخبار انجمن۱۳۹۷/۶/۳۱ ۱۲:۲۶:۴۱

کارگاه کتابخوانی کتاب قطعه گم شده اثر شل سیلور استاین جلسه ۳

۲ مهر, ۱۳۹۸|

جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ جلسات کتابخوانی انجمن آینده روشن  پنجشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸ پ [...]

کارگاه کتابخوانی کتاب قطعه گم شده اثر شل سیلور استاین

۲ مهر, ۱۳۹۸|

جمعه ۷ تیرماه ۱۳۹۸ جلسات کتابخوانی انجمن آینده روشن جمعه ۷ تیرماه ۱۳۹۸ جلسات کت [...]

بازگشت به بلاگ