اولین جلسه آموزش نرم افزار سپیدار

پنجشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

کلاس آموزش نرم افزار مالی سپیدار
مدرس “استاد محمد ولیخانی”

پنجمین دوره ی برگزاری کلاس های آموزش نرم افزار مالی سپیدار، با حضور استاد گرانقدر، محمد ولیخانی، آغاز گردید.
این دوره روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۹ برگزار می شود.
اولین مبحثی که ویندوز دانشجویان گرامی را روشن کرد، تعریف بچه ها از حسابداری بود.
مباحث کلی ارائه شده شامل :وظایف حسابداران ، دلیل اصلی تهیه ی صورت های مالی،تعریف کدینگ حسابداری بود.

و همچنین مباحث ابتدایی سپیدار مثل چگونگی تعریف کاربر, تغییر نام شرکت, واردکردن کدینگ حسابداری در سپیدار و تهیه بک آپ نیز مطرح گردید.

البته سرعت دوستان در پاسخ به سوالات قابل تحسین بود اما واضح و مبرهن است زمانی که استاد سوالی مطرح میکردند دوستان ۹۹/۹۹% از CPU مغز بچه ها درحال پردازش است.

گویی همه ی دوستان این دوره را با بنزین سوپر شروع کردند.

برگزاری جلسه اول کلاس حسابداری سپیدار
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]