جلسه تمرین سپیدار سیستم

جمعه ۹ آذر ماه ۱۳۹۷

این جلسه با مسئولیت سه نفر از کارآموزان دوره و ۱۱ نفر از فن آموزان تشکیل شد.

مباحث سیستم حسابداری، دریافت و پرداخت، تامین کنندگان و انبار، مشتریان و فروش و حقوق و دستمزد بود مرور شد.

هر یک افراد با شبیه سازی شرایط به آزمون به ارزیابی خود پرداختند و در ایرادات و تصحیح آن از کمک کارآموزان استفاده می‌کردند.

در پایان جلسه بنظرمیرسید که فن آموزان آمادگی لازم را برای شرکت در آزمون سپیدار همکاران سیستم را دارند.

گزارش از سمیرا کاری الماس.

تمرین سپیدار
تمرین سپیدار
تمرین سپیدار
تمرین سپیدار
جلسه تمرین نرم افزار سپیدار به همت کارآموزان
۴.۷ (۹۳.۳۳%) ۳ vote[s]