همکاری با انجمن

همکاری با انجمن یا بصورت کمک های مالی و یا بصورت کار داوطلبانه امکانپذیر است.

اگر قصد کمک مالی دارید می توانید از این طریق اقدام نمایید.

و اگر می خواهید با صرف وقت، انرژی و دانش زندگی در کنار نوجوانان و جوانان انجمن قرار گیرید می توانید:

۱. بطور داوطلبانه کارگاه های آموزش های حرفه ای یا رفتاری برگزار نمایید.

۲. از اعضای انجمن برای گذراندن دوره های کارآموزی حرفه ای در شرکت خود، دعوت بعمل آورید.

۳. فرصت های شغلی را به اعضای انجمن معرفی نمایید.

۴. دوره های آموزش منتوری را در انجمن بگذرانید و در کادر مسئولین انجمن قرار گیرید.

همکاری با انجمن
همکاری با انجمن

همکاری با انجمن

همکاری با انجمن یا بصورت کمک های مالی و یا بصورت کار داوطلبانه امکانپذیر است.

اگر قصد کمک مالی دارید می توانید از این طریق اقدام نمایید.

و اگر می خواهید با صرف وقت، انرژی و دانش زندگی در کنار نوجوانان و جوانان انجمن قرار گیرید می توانید:

۱. بطور داوطلبانه کارگاه های آموزش های حرفه ای یا رفتاری برگزار نمایید.

۲. از اعضای انجمن برای گذراندن دوره های کارآموزی حرفه ای در شرکت خود، دعوت بعمل آورید.

۳. فرصت های شغلی را به اعضای انجمن معرفی نمایید.

۴. دوره های آموزش منتوری را در انجمن بگذرانید و در کادر مسئولین انجمن قرار گیرید.

نحوه حمایت

جهت حمایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

حمایت

حامیان

حامیان اصلی انجمن کانون فرهنگی آموزش قلم چی، شرکت همکاران سیستم و رهنما کالج می باشند.

همکاران سیستم
قلم چی
رهنما کالج

عضویت در انجمن 

جهت عضویت در انجمن آینده روشن نخبگان بر روی دکمه درخواست عضویت کلیک نمایید.

درخواست عضویت