خانواده انجمن

مسئولین، حامیان و اعضای انجمن آینده روشن نخبگان

خانواده انجمن

مسئولین، حامیان و اعضای انجمن آینده روشن نخبگان

مسئولین انجمن

من یکی از مسئولین(Mentors) انجمن آینده روشن هستم.

شما در ابتدای ورود به انجمن، به یک مسئول وصل می شین و همه ی امور را با او پیش می برید.

من بعنوان مسئول شما، تمام سعی ام را می کنم تا همواره در دسترستون باشم و توصیه ها و حمایتم را بموقع به شما عرضه کنم.

بهترین منافع شما را در نظر می گیرم و تلاش می کنم تا یک مشاور قابل اعتماد، باسواد و صبور در مسائل مربوط به زندگی و کارتان باشم.

ارتباط شما با من می تونه سالها ادامه داشته باشه تا من بتونم در فرصت کافی؛ تیپ شخصیتی، الگوها یا سبک یادگیری، اهداف آشکار و پنهان شما را بهتر و بیشتر بشناسم و توصیه ها و راهنمایی های مناسب تری ارائه کنم.

من آنقدر کنارتون می مونم تا نهال وجودتان قرص تر و محکم تر بایسته و خرد زندگی بمرور در درونتان جاری بشه

آنقدر می مانم تا هنگامی که زندگی را کتابی از مسائل متنوع ببینید و توانایی حل مسئله و انتخاب تان رشد کنه و توانمند بشین.

من بدون هیچ قضاوتی، در کنارتان هستم و شما می تونید مسیر توانمند شدن را با آزمون و خطا، تجربه کنید.

می خوام بدونین رشد و بالندگی تان نیروی منو افزایش می ده تا برای دوام ارتباط با شما، بیشتر و بیشتر یادبگیرم و رشد کنم.

مسئولین انجمن
مسئولین انجمن

مسئولین انجمن

من یکی از مسئولین(Mentors) انجمن آینده روشن هستم.

شما در ابتدای ورود به انجمن، به یک مسئول وصل می شین و همه ی امور را با او پیش می برید.

من بعنوان مسئول شما، تمام سعی ام را می کنم تا همواره در دسترستون باشم و توصیه ها و حمایتم را بموقع به شما عرضه کنم.

بهترین منافع شما را در نظر می گیرم و تلاش می کنم تا یک مشاور قابل اعتماد، باسواد و صبور در مسائل مربوط به زندگی و کارتان باشم.

ارتباط شما با من می تونه سالها ادامه داشته باشه تا من بتونم در فرصت کافی؛ تیپ شخصیتی، الگوها یا سبک یادگیری، اهداف آشکار و پنهان شما را بهتر و بیشتر بشناسم و توصیه ها و راهنمایی های مناسب تری ارائه کنم.

من آنقدر کنارتون می مونم تا نهال وجودتان قرص تر و محکم تر بایسته و خرد زندگی بمرور در درونتان جاری بشه

آنقدر می مانم تا هنگامی که زندگی را کتابی از مسائل متنوع ببینید و توانایی حل مسئله و انتخاب تان رشد کنه و توانمند بشین.

من بدون هیچ قضاوتی، در کنارتان هستم و شما می تونید مسیر توانمند شدن را با آزمون و خطا، تجربه کنید.

می خوام بدونین رشد و بالندگی تان نیروی منو افزایش می ده تا برای دوام ارتباط با شما، بیشتر و بیشتر یادبگیرم و رشد کنم.

مسئولین انجمن

خانم شیرین جعفری

خانم شیرین جعفری

او محل گره خوردن هوش، دقت، احساس و برنامه ریزیه … از نگاهش می توان درونش را حدس زد و او اصلا جلوی تو را نمی گیرد و اجازه می دهد ببینی که شجاعت آنرا دارد تا درون و بیرونش یکی باشد.

خانم مریم حبیبی

خانم مریم حبیبی

صبور برای به دام انداختن لحظه های نابِ متناقض و کشف واقعیت درون؛ او ایمان دارد خودت هم از وجود تناقض ها بی خبری و خوشحال می شوی اگر تو را در جریان کشف خودت بگذارد.

خانم ناهید رومی

خانم ناهید رومی

می تونی روی او بعنوان یک رفیق صمیمی و بی غل و غش حساب کنی، میتونی بهش اعتماد کنی و درد دلتو بیان کنی و مطمئن باشی که تا پای جون پای رفاقتش می مونه … 

خانم مرضیه زیادی

خانم مرضیه زیادی

کمیاب! چون عقل و احساس را باهم دارد. او با نورافکن راه و چاه را نشانت می دهد و بعد تو را در برزخی از انتخاب رها می کند تا تصمیم بگیری … اگر چاه را انتخاب کنی، او باز هم در کنارت می ماند …

خانم زرین صادقی

خانم زرین صادقی

اگربا او رفیق باشی می توانی طعم سخت کوشی و پایداری را بفهمی … شوخی ندارد و جدی جدی همیشه برگی را در دست دارد تا تو را از خردمندی، حیرت زده کند …

آقای بهزاد عبدالخالقی

آقای بهزاد عبدالخالقی

انسان امروز، تلاقی هوش، فرهنگ و اخلاق.

آقای جهانگیر عصارپور

آقای جهانگیر عصارپور

در نگاه اول محال است بفهمی که در پس تواضعش، از جنس قله دماوند است و بسیار قابل اتکا …

خانم نوشین علی عسگر

خانم نوشین علی عسگر

 آرام و با وقار، روراست، با قدرت همدلی زیاد و بدون قضاوت؛ شنونده ی صبوریه و کمک میکنه تا مسئله حل کنی …

خانم معصومه غضنفری

خانم معصومه غضنفری

انگار آرامش، هنرمندی و متانت سرزمین بلوچ را یکجا دارد. با او می توانی صبوری را درک کنی و احساس همدلی و صمیمیت واقعی و اصیل را بفهمی …

خانم فرشته غفاری

خانم فرشته غفاری

ویژگی اصلی او صداقت است و در پشت نگاه بشدت محجوبش، با او هیچ شانسی برای داشتن ارتباطی خالی از اصالت و صداقت را نداری …

خانم فاطمه فدایی

خانم فاطمه فدایی

برق چشمانش حاکی از عشق و شوره …
پرونده ی زندگیش سراسر، تلاش برای ارتقای فرهنگ و غنا بخشیدن به زندگیه. حضور او یعنی امید به رشد جوانه ها.

خانم طاهره گنجی

خانم طاهره گنجی

اصیل، منطقی و فروتن با انسانیتی عمیق

خانم فرزانه لک

خانم فرزانه لک

پرتلاش و دلسوزه، ریزبینه و حواسش به همه چیز هست.
حضور او شور زندگی را بهمراه داره و در کنارش حس روئیدن و بالیدن می کنی …

خانم نسرین میر طاهری

خانم نسرین میرطاهری

اگر با او رفیق باشی می توانی طعم سخت کوشی و پایداری را بفهمی …. همیشه برگی را در دست دارد تا تو را از مهربانی و خردمندی، حیرت زده کند …

آقای قاسم نفری مقدم

آقای قاسم نفری مقدم

او محل تلاقی مرام و معرفت با عقل و درایت مردانه است.

حامیان انجمن

من یک حامی هستم.

من از توانمندسازی بهترین نوجوانان و جوانان کشورم، حمایت می کنم.

می دانم برای داشتن سرزمینی آباد، مردمی توانمند لازم است و جوانان مهمترین منبع آبادانی هستند.

ما باید به جوانان مان کارعملی در رشته هایی که خوانده اند، یادبدهیم تا اعتماد بنفس داشته باشند.

باید در کنار یک راهنما، مدیریت بر خود را با آزمون و خطا، تجربه کنند تا یاد بگیرند.

من پشتیبان نسل بعد خودم هستم و می خواهم نوجوانان و جوانان:

۱. حداقل یک کار یا حرفه بلد باشند. (توانمندی حرفه ای)

۲. اعتمادبنفس، انگیزه و انعطاف پذیری لازم برای کار و زندگی داشته باشند. (توانمندی رفتاری)

تمام تلاشم را خواهم کرد تا برای آنها این فرصت را فراهم کنم.

حامیان انجمن
همکاران سیستم
قلم چی
رهنما کالج
حامیان انجمن

حامیان انجمن

من یک حامی هستم.

من از توانمندسازی بهترین نوجوانان و جوانان کشورم، حمایت می کنم.

می دانم برای داشتن سرزمینی آباد، مردمی توانمند لازم است و جوانان مهمترین منبع آبادانی هستند.

ما باید به جوانان مان کارعملی در رشته هایی که خوانده اند، یادبدهیم تا اعتماد بنفس داشته باشند.

باید در کنار یک راهنما، مدیریت بر خود را با آزمون و خطا، تجربه کنند تا یاد بگیرند.

من پشتیبان نسل بعد خودم هستم و می خواهم نوجوانان و جوانان:

۱. حداقل یک کار یا حرفه بلد باشند. (توانمندی حرفه ای)

۲. اعتمادبنفس، انگیزه و انعطاف پذیری لازم برای کار و زندگی داشته باشند. (توانمندی رفتاری)

تمام تلاشم را خواهم کرد تا برای آنها این فرصت را فراهم کنم.

همکاران سیستم
قلم چی
رهنما کالج

اعضای انجمن

تیم گزینش انجمن با بررسی تقاضاها، افرادی را انتخاب می کنند که بعنوان عضو انجمن آینده روشن نخبگان دارای ویژگی های “الیت ۳” باشند:

۱. مسئولیت پذیری فردی
۲. انجام هر نوع کار شرافتمندانه، بدون اینکه احساس کنند کار عار است.
۳. دارای روحیه ی تلاشگری
۴.دارای روحیه ی قدرشناسی

و در ادامه ی راه با مسئولین انجمن، ویژگی های “الیت۲” اضافه خواهد شد:

۱. کسب توانمندی حرفه ای و یافتن کار در رشته ی تحصیلی خود و ارتقای مداوم استانداردهای شغلی و کسب شایستگی های رفتاری
۲. تمرین خودشناسی
۳. تمرین شخصیت شناسی
۴. رفتن به سمت کسب دیدگاه آگاه بودن از نقش خود و ارتقای آن
۵. گسترش مسئولیت پذیری فردی به سمت مسئولیت پذیری در قبال افراد خانواده و سپس جامعه

جوانان عضو انجمن، یاد می گیرند که ابتدا خودشان را بشناسند و با فراگیری توانایی خودتنظیمی، فردی موثر در محیط کار و زندگی شوند.

آنها یاد می گیرند که نقش خود را در آنچه در پیرامون شان می گذرد، ببینند و مسئولیت آنچه هستند و انجام می دهند را بپذیرند.

آگاه می شوند که هر تغییر و بهبودی در پیرامون شان، از اعمال تغییرات بر تنظیمات خودشان، شروع خواهد شد.

اعضای انجمن
اعضای انجمن

اعضای انجمن

تیم گزینش انجمن با بررسی تقاضاها، افرادی را انتخاب می کنند که بعنوان عضو انجمن آینده روشن نخبگان دارای ویژگی های “الیت ۳” باشند:

۱. مسئولیت پذیری فردی
۲. انجام هر نوع کار شرافتمندانه، بدون اینکه احساس کنند کار عار است.
۳. دارای روحیه ی تلاشگری
۴.دارای روحیه ی قدرشناسی

و در ادامه ی راه با مسئولین انجمن، ویژگی های “الیت۲” اضافه خواهد شد:

۱. کسب توانمندی حرفه ای و یافتن کار در رشته ی تحصیلی خود و ارتقای مداوم استانداردهای شغلی و کسب شایستگی های رفتاری
۲. تمرین خودشناسی
۳. تمرین شخصیت شناسی
۴. رفتن به سمت کسب دیدگاه آگاه بودن از نقش خود و ارتقای آن
۵. گسترش مسئولیت پذیری فردی به سمت مسئولیت پذیری در قبال افراد خانواده و سپس جامعه

جوانان عضو انجمن، یاد می گیرند که ابتدا خودشان را بشناسند و با فراگیری توانایی خودتنظیمی، فردی موثر در محیط کار و زندگی شوند.

آنها یاد می گیرند که نقش خود را در آنچه در پیرامون شان می گذرد، ببینند و مسئولیت آنچه هستند و انجام می دهند را بپذیرند.

آگاه می شوند که هر تغییر و بهبودی در پیرامون شان، از اعمال تغییرات بر تنظیمات خودشان، شروع خواهد شد.

نظرات  اعضا

انجمن با مسئولین خردمند به ما اعتماد می کنند و با سرمایه گذاری بر روی ما باعث پیشرفتمان میشن.

عاطفه الیاسی

پایه ی اصلی انجمن حضور مسئولین دانا و بی نظیره که توانسته مارو به مسیر توانمندی سوق بده و اهداف انجمن را پابرجا و محکم نگه داره. من بعد از آشنایی با انجمن، تغییرات زیادی کردم و مسیر حرکتم به سمت آینده و شناخت خودم را روشن تر دیدم. دوست دارم فراتر از اهداف انجمن رشد کنم.

زهره خرازانی

خوبی این بهترین انجمن دنیا اینه که بهمون بها میده و برای رشد ما جوونا، هرکاری می کنه.

نسترن وصالی هنر

خوبی انجمن یکی دوتا نیست ولی بنظرم مهمترینش اینه که پیشرفت و موفقیت ما براشون مهمه و اونا بدون هیچ منفعتی، دارن فرهنگ سازی می کنن و انگیزه های زندگی شاد و پرتلاش را در ما رشد میدن.

فائزه احمدی

مسئولین انجمن از همان اولین قدم که مصاحبه ست، شخصیت مارو شناسایی می کنن و متناسب با شناختی که از ما بدست آوردن، برامون مسئول تعیین می کنن و شروع می کنن به ارتقای توانایی های ما. اونا برامون کلاسهای مختلف میذارن و هر مسئولی با توانایی های خاص خودش در زمینه ای به ما کمک می کنه تا رشد کنیم.

زهرا اسدی

انجمن به مشکل اساسی جامعه پی برده و اونم کمبود امکانات برای جوانانی است که آینده و پشتوانه مملکت هستند و خداروشکر در جهت رفع این کمبود های جامعه چه مالی و چه روحی و روانی قدم اهای بزرگی برداشته.

عباس پور نیکو

به نظر من خوبی انجمن به سادگی و صداقت همه است.

مهدی آقا محمدی

انجمن آینده نگر است و سرمایه و وقتش را در بهترین جای ممکن خرج میکند.

مهدی شفیعی

به نظر من خوبی انجمن به اینه که جو دوستانه ای داره.

مصطفی جواهری

عضویت در انجمن 

جهت عضویت در انجمن آینده روشن نخبگان بر روی دکمه درخواست عضویت کلیک نمایید.

درخواست عضویت