رشته های انجمن آینده روشن نخبگان

کلاس حسابداری
کلاس کامپیوتر

عضویت در انجمن 

جهت عضویت در انجمن آینده روشن نخبگان بر روی دکمه درخواست عضویت کلیک نمایید.

درخواست عضویت