سومین جلسه آموزش TA

امروز پنجشنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۷ سومین جلسه آموزش TA برگزار گردید.

ساعت: ۱۰ صبح تا ۱۴

مدرس: خانم حبیبی

جلسه TA
به این نوشته امتیاز بدهید