شانزدهمین جلسه آموزش نرم افزار سپیدار

پنجشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

کلاس آموزش نرم افزار مالی سپیدار
مدرس “استاد محمد ولیخانی”

۲۷تیر ماه ۱۳۹۸جلسه۱۶کلاس استاد ولیخانی ساعت ۱۴ برگزار شد. این جلسه استاد کلاس را با مبحث فاکتور خرید خدمت شروع کردن و با نمونه سوالی که به بچه ها دادن این مبحثو پیش بچه ها جا انداختن. ادامه ی کلاس رفتیم سراغ چگونگی استفاده از فرمول ساخت و کاربرد های این قسمت در سیستم. مبحث آخر تامین کنندگان و انبارم میرسه به سه گزاش انبار که شامل:مرور مبلغی، کاردکس کالا و مرور تعدادی است. تو کلاس علاوه بر دوستانی که جریمه میشن دوستان داوطلب برای شیرینی هم داریم و این موضوع به نظرتون زیبا نیست؟بعد از انتراک با شیرینی لطیف ، دلتون نخواد مبحث فروش را با الزامات این سیستم و اینکه چه عنوان هایی باید در سیستم تعریف بشه برای راه اندازی فروش، شروع کردیم .این بود شروع فروش و پایان این جلسه

گزارش از رعنا طاووسی، کارآموز دوره

کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
  شانزدهمین جلسه آموزش نرم افزار سپیدار
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]