فایل شانزده تیپ شخصیتی از نگاه یونگ

فایل آشنایی با تیپ شناسی MBTI

مطالعه ی آن برای شرکت کنندگان کارگاه الزامی است.

شانزده تیپ یونگ
شانزده تیپ شخصیتی از نگاه یونگ
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]