فرآیند ورود تا پایان در انجمن

اعضای انجمن (دانشجویان) پس از طی مراحل گزینش و در بدو ورود به انجمن؛ ابتدا تحت مسئولیت یک منتور قرار می گیرند.

کلیه ی امور مربوط به توانمندسازی حرفه ای و رفتاری عضو، زیر نظر مستقیم منتور، انجام می گیرد.

اعضای گزینش شده، دارای ویژگی های زیر هستند(الیت ۳):
۱. مسئولیت پذیری فردی
۲. انجام هر کار شرافتمندانه، بدون اینکه احساس کنند کار عار است.
۳. دارای روحیه ی تلاشگری
۴.دارای روحیه ی قدرشناسی

و در ادامه ی راه با انجمن، این ویژگی های جدید اضافه می شود(الیت۲):

۱. کسب توانمندی حرفه ای و یافتن کار در رشته ی تحصیلی خود و ارتقای مداوم استانداردهای شغلی
▪️ در رشته ی حسابداری: بسته ی آموزشی سه مرحله ای نرم افزاری حسابداری و دریافت و پرداخت سپیدار ۳۰ ساعت؛ حسابداری انبار و فروش سپیدار ۳۲ ساعت و حقوق و دستمزد سپیدار ۱۶ ساعت، اکسل پیشرفته، کارگاه های عملی موسسه سرمایگان، رزومه نویسی، زبان

▪️ در رشته ی کامپیوتر: آموزش پایه: ویندوز و مهارتهای ICDL و زبان تخصصی (درصورت نیاز)؛ برنامه نویسی وب و برنامه نویسی موبایل(Android) برای دانشجویان نرم افزار؛ دوره MCITP برای دانشجویان سخت افزار

۲. کسب توانمندی رفتاری از طریق برگزاری کلاس های : مفاهیم جامعه شناسی به زبان ساده، مهارت های زندگی، تحلیل ارتباط متقابل، سایکودرام، شخصیت شناسی MBTI، شخصیت شناسی اینیاگرام، پنج نیاز اساسی انسان(تئوری انتخاب)، سلسله مراتب نیازهای مازلو، برگزاری اردو، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب و فیلم تا درنتیجه به سمت کسب توانمندی های زیر حرکتی صورت گیرد.

▪️ تمرین خودشناسی

▪️تمرین گفتگو، بحث و سخنرانی در جمع

▪️ تمرین شخصیت شناسی

▪️ به دست آوردن کنترل بیشتر زندگی خود

▪️ بهبود روابط با خانواده، دوستان و ارتباطات شغلی و ایجاد تعادل بین آنها

▪️افزایش اعتماد به نفس و اعتماد به نفس …

▪️تصمیم گیری و انتخاب های دقیق تر

▪️توانایی تعریف ارزش های خود و بهای بیشتر به آنها

▪️شناسایی و اولویت بندی اهداف

▪️دیدن و بعهده گرفتن مسئولیت نقش خود در آنچه در پیرامون می گذرد.

▪️پی بردن به قدرت خود و توانایی های آن در ایجاد تغییر درونی