هفتمین جلسه ی ۳۰ ساعت دوم آموزش نرم افزار سپیدار

امروز، جمعه ۹ شهریورماه ۱۳۹۷؛ هفتمین جلسه ی ۳۰ ساعت دوم آموزش نرم افزار سپیدار برای دانشجویان رشته ی حسابداری از ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ بعدازظهر برگزار گردید.

استاد: آقای ولیخانی

کارآموزان تدریس: خانم کاری الماس، خانم رنجبر و خانم عباسی

کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
به این نوشته امتیاز بدهید