چهاردهمین جلسه آموزش نرم افزار سپیدار

پنجشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۸

کلاس آموزش نرم افزار مالی سپیدار
مدرس “استاد محمد ولیخانی”

امروز ۱۳ تیر ماه و جلسه چهاردهم کلاس استاد ولیخانی:
روز دختر خیلی روز مقدسی, اینا همه میدونن.
دیروز روز دختر بود, به همین مناسبت دخترای کلاس از استاد و پسرای کلاسمون شیرینی درخواست کردن ودر این هوای گرم چه شیرینی بهتر از بستنی قیفی, که وقتی به بدنت برسه تک تک سلول های بدنت, حس خنکی را با حرکات موزون به هم دیگه انتقال بدن.
خلاصه,قبل از صرف بستنی استاد انتقال بین انبار و فروش ضایعات را توضیح دادن.بعد از صرف انتراک بستنی رفتیم سراغ قیمت گذاری اسناد انبار و محصولات تولیدی.
استاد کلاس را با چند بند از استاندارد هم به پایان رساندن…

گزارش از رعنا طاووسی، کارآموز دوره

کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
  چهاردهمین جلسه آموزش نرم افزار سپیدار
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]