چهارمین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار

جمعه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷؛

چهارمین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار برای دانشجویان رشته ی حسابداری از ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ بعدازظهر، برگزار گردید.

استاد: آقای ولیخانی

کارآموزان تدریس: خانم سمیرا کاری الماس، خانم محبوبه عباسی و خانم فاطمه رنجبر

چهارمین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار
۱ (۲۰%) ۱ vote[s]