جلسه دوم کارگاه مسئولیت والدین در مقابل ازدواج فرزندان

یکشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۷

جلسه با حضور خانم دکتر گنجی و ۹ نفر از مادران برگزار گردید.

به طور کلی در مورد مسولیت والدین در مقابل ازدواج فرزندان صحبت شد.

مادران به عنوان والد وظیفه فراهم آوردن شرایطی برای روبرویی فرزندان با افراد سالم ازنظر جسمی و روانی هستند

نیز وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی باخانواده هماهنگ باشند( ایجاد دوستی های خانوادگی مناسب)

آموزشهای لازم برای چگونگی ارتباط باجنس مخالف را بدون هیچ تعصبی و هماهنگ با تفکرات روز جامعه به فرزندان بدهند.

در ادامه هنگامی که با جنس مخالف ارتباط بر قرار می کنند،

بخصوص ارتباطات هدف دار والدین می بایست شرایطی را فراهم کنند که جوانان ما بتوانند بدون هیچ مانعی به شناخت بهتر پرداخته

ما نیز در این شناخت به آنها کمک کنیم با خانواده طرف مقابل ارتباط برقرار کنیم

این فرصت را ایجاد کنیم تا خانواده ها نیز شناخت بهتری نسبت به یکدیگر پیدا کنند

( ازدواج در ایران ازدواج دو خانواده هست)

نشانه ها و آمادگی های قبل از ازدواج در دختر و پسر نیز مورد بحث قرار گرفت.

در مورد مراحل آشنایی تا چگونگی مراسم خواستگاری و ازدواج نیز صحبت شد.

مادران فعالانه در بحث ها شرکت کرده و از تجربیات ارزشمند خود گفتند که برای درک بهتر مطلب بسیار مفید بود.

در پایان به نظر می رسید که مادران تا حدودی نسبت به ارتباط با جنس مخالف بخصوص ارتباطات هدف دار نگرش مثبتی پیدا کردند

گزارش از سمیرا کاری الماس

کلاس مادران
کلاس مادران
کلاس مادران
کلاس مادران
کلاس مادران
کارگاه مادران۲
۳ (۶۰%) ۲ vote[s]