کارگاه” آشنایی با تیپ های شخصیتی برای مادران”

مسئول کارگاه :خانم گنجی

موضوع کارگاه:آشنایی با تیپ های شخصیتی

کارگاه مادران

مادران انجمنی که حسابی طرفدار شناخت تیپهای شخصیتی شدند، توی این جلسه به جنبه دیگر شخصیت شناسی یونگ با آموزش دهندگی خانم گنجی پرداختند.

کارگاه مادران

اینکه شیش دونگ حواسشون به دوروبرشون هست یا حس ششمشون زودتر از شیش دونگ مسائل رو بهشون الهام میکنه؟
اینکه وسواسی هستند یا از هر بی نظمی یه پا نظم میسازند؟

کارگاه مادران

مادران به بحث و گفت وگو پرداختند و سعی می‌کردند با شنیدن نحوی عملکرد تیپ شخصیتی هم دیگر را حدس بزنند و حسابی هم دیگر رو آنالیز می‌کردند تا حدس واقعی تری داشته باشند.

کارگاه مادران

این کار برای مادران برای یادگیری مادران تاثیر بسزایی داشته و باعث شده که بعد از جلسه، مادران همچنان در تعامل با اطرافیان تیپ شخصیتیشان را هم شناسایی کنند و و از فرزندانشون هم برای درک بیشتر تیپ های شخصیتی کمک بگیرند.
و اینجاست که جایگاه ها کاملا برعکس میشه و تو زمین چمن دانش ارباب رعیتی معنایی نداره و از هر طرف که بری دانش به استقبالت میاد…

کارگاه آشنایی با تیپ های شخصیتی برای مادران
۴.۵ (۹۰%) ۲ vote[s]