کارگاه”ارتباط والدین با نوجوانان”

یکشنبه ۲ دی ماه۱۳۹۷

کارگاه” ارتباط موثر در خانواده”

جلسه با مسئولیت خانم دکتر گنجی و حضور تعدادی از مادران برگزار گردید.

ابتدا در رابطه با فلسفه شب یلدا و ارتباط آن با اسطوره توضیحاتی داده شد.

هریک از مادران به نحوی برخورد خانواده با جشن شب یلدا را شرح دادند.

در مورد چگونگی روابط در خانواده و خارج از آن صحبت شد.

در خانواده اول مسئولیت متقابل را،دوم والدین و فرزندان و سپس خانواده و صله ارحام اهمیت دارد.

در رابطه با اهمیت توانایی نه گفتن صحبت شد.

تاثیرات حذف تعارفات ناشی از نقش در بین افراد مورد بحث قرار گرفت.

مادران فعالانه در بحث ها شرکت کردند و تجربیات خودرا بیان کردند که بسیار موثر بود.

در پایان جلسه مادران به آگاهی مؤثرتری نسبت به ارتباطات با خانواده و افراد خارج از آن رسیدند.

کارگاه ارتباط با والدین
کارگاه ارتباط با والدین
کارگاه ارتباط با والدین
کارگاه ارتباط با والدین
کارگاه ارتباط والدین با نوجوانان
۴.۵ (۹۰%) ۲ votes