کارگاه کتابخوانی

جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸

جلسات کتابخوانی انجمن آینده روشن
 پنجشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸

پنجشنبه
۱۳۹۸/۰۴/۲۰
کارآگاه در جستجوی قطعه گمشده
جلسه سوم
هرکسی تعریفی از قطعه گمشده دارد. قطعه گمشده چیست؟ چگونه گمشده؟ و کجا گمشده که بچه های انجمنی در طی این سه جلسه در هر ساعت و هر روزی دور هم جمع شدند تا این قطعه گرانقدر را شناسایی کنند؟
این جلسات، جلسات کارآگاهی ما محسوب می‌شد که با بحث و گفتگو و آموزشهای خانم دکتر گنجی و خانم حبیبی همراه بود.
و در انتها به این نتیجه رسیدیم که قطعه گمشده، همان دوست عزیزی است که در کنارش احساس راحتی می کنیم. دوستی که در کنارش محدود نمی‌شویم بلکه بال هایش را با بال های ما همسو می‌کند تا به سمت رشد و بالندگی حرکت کنیم.
با این اوصاف شما چگونه راجع به نیمه گمشدتان فکر می کنید؟؟

گزارش از: سمیرا کاری الماس

کارگاه کتابخوانی
کارگاه کتابخوانی
کارگاه کتابخوانی
کارگاه کتابخوانی کتاب قطعه گم شده اثر شل سیلور استاین جلسه ۳
۳ (۶۰%) ۲ vote[s]