گالری انجمن آینده روشن نخبگان

مسئولین انجمن
اردو

اردو

کتابخوانی
کلاس حسابداری
کلاس کامپیوتر
کلاس مادران
کلاس خانم دکتر لرستانی
کلاس TA خانم حبیبی
جلسات کارآفرینی - بازیافت کاغذ آقای هاشمی زاده
کلاس زبان

کلاس ام بی تی آی

عضویت در انجمن 

جهت عضویت در انجمن آینده روشن نخبگان بر روی دکمه درخواست عضویت کلیک نمایید.

درخواست عضویت