دومین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار

روز جمعه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷؛

دومین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار برای دانشجویان رشته ی حسابداری از ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ بعدازظهر، برگزار گردید.

استاد: آقای ولیخانی

دومین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار
۱ (۲۰%) ۱ vote[s]