بایگانی سالانه: ۱۳۹۷

جلسه تمرین نرم افزار سپیدار به همت کارآموزان

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱۲:۴۸:۲۱۱۴ آذر, ۱۳۹۷|اخبار انجمن|

جلسه تمرین سپیدار سیستم جمعه 9 آذر ماه 1397 این جلسه با مسئولیت سه نفر از کارآم [...]

پنجمین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار

توسط |۱۳۹۷/۸/۵ ۱۰:۳۵:۴۳۵ آبان, ۱۳۹۷|اخبار انجمن|

پنجمین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار جمعه ۴ آبانماه ۱۳۹۷؛ پنجمین جل [...]

بارگذاری پست های بیشتر