آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۷

پنجمین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار

توسط |۱۳۹۷/۸/۵ ۱۰:۳۵:۴۳۵ آبان, ۱۳۹۷|اخبار انجمن|

پنجمین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار جمعه ۴ آبانماه ۱۳۹۷؛ پنجمین جل [...]

چهارمین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار

توسط |۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۶:۵۶:۴۷۲۹ مهر, ۱۳۹۷|اخبار انجمن|

چهارمین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار جمعه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷؛ چهارمین [...]

سومین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار

توسط |۱۳۹۷/۷/۲۰ ۲۰:۳۷:۴۸۲۰ مهر, ۱۳۹۷|اخبار انجمن|

سومین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار روز جمعه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷؛ سومین [...]

دومین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار

توسط |۱۳۹۷/۷/۱۶ ۰:۱۷:۰۰۱۶ مهر, ۱۳۹۷|اخبار انجمن|

دومین جلسه ی ۳۰ ساعت سوم آموزش نرم افزار سپیدار روز جمعه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷؛ دومین [...]