آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۷

//دسامبر

جلسه تمرین نرم افزار سپیدار به همت کارآموزان

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱۲:۴۸:۲۱۱۴ آذر, ۱۳۹۷|اخبار انجمن|

جلسه تمرین سپیدار سیستم جمعه 9 آذر ماه 1397 این جلسه با مسئولیت سه نفر از کارآم [...]