بایگانی سالانه: ۱۳۹۸

کارگاه کتابخوانی کتاب قطعه گم شده اثر شل سیلور استاین جلسه ۳

توسط |۱۳۹۸/۷/۲ ۱۳:۲۴:۵۲۲ مهر, ۱۳۹۸|اخبار انجمن|

جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ جلسات کتابخوانی انجمن آینده روشن  پنجشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸ پ [...]

کارگاه کتابخوانی کتاب قطعه گم شده اثر شل سیلور استاین

توسط |۱۳۹۸/۷/۲ ۱۲:۵۱:۵۸۲ مهر, ۱۳۹۸|اخبار انجمن|

جمعه ۷ تیرماه ۱۳۹۸ جلسات کتابخوانی انجمن آینده روشن جمعه ۷ تیرماه ۱۳۹۸ جلسات کت [...]

بارگذاری پست های بیشتر