نویسنده

/علی اعلائی

درباره علی اعلائی

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
علی اعلائی تاکنون 42 مطلب را ایجاد کرده است.

کارگاه کتابخوانی کتاب قطعه گم شده اثر شل سیلور استاین جلسه ۳

توسط |۱۳۹۸/۷/۲ ۱۳:۲۴:۵۲۲ مهر, ۱۳۹۸|اخبار انجمن|

جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ جلسات کتابخوانی انجمن آینده روشن  پنجشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸ پ [...]

کارگاه کتابخوانی کتاب قطعه گم شده اثر شل سیلور استاین

توسط |۱۳۹۸/۷/۲ ۱۲:۵۱:۵۸۲ مهر, ۱۳۹۸|اخبار انجمن|

جمعه ۷ تیرماه ۱۳۹۸ جلسات کتابخوانی انجمن آینده روشن جمعه ۷ تیرماه ۱۳۹۸ جلسات کت [...]

بارگذاری پست های بیشتر